top of page
green tara triple excellence
Dharmasun Logo

Dharmahuis Amsterdam

Tibetaans Boeddhistisch Meditatie Centrum in Nederland

Tara’s Triple Excellence – Dagelijks Online Meditatieprogramma

Tara’s Triple Excellence (TTE) is een uniek online meditatieprogramma dat is gemaakt voor de drukke, stressvolle wereld van vandaag. Modern van opzet, maar niet verwaterd of kortzichtig. Tara’s Triple Excellence leidt je door het gehele authentieke boeddhistische pad van oprechte wijsheid en mededogen waar ontwaakte meesters op vertrouwen.

Als je de wijsheid van de Boeddha wilt belichamen en wilt ontwaken tot je eigen potentieel, en een mate van vervulling wilt bereiken die ver uitstijgt boven wat wij ons als gewone wezens kunnen voorstellen, dan is Tara’s Triple Excellence iets voor jou.

Dit boeddhistische meditatieprogramma biedt gereedschap en vaardigheden om de uitdagingen van het leven op een productieve manier te ervaren. Het programma helpt haar studenten een nieuwe benadering te ontwikkelen om met deze chaotische wereld om te gaan. Met de hulp van Tara’s Triple Excellence worden negatieve gewoontes vervangen door positieve. Het Tara’s Triple Excellence programma behandelt de Vier Edele Waarheden, via de Outer Tara Sadhana tot de Innermost Tara Sadhana, inclusief de Vajrayana leringen.

 

Deelnemers beschrijven een grotere tevredenheid met zichzelf en betere relaties met mensen in hun omgeving zoals buren, collega’s en vreemden.

Het programma bevat lezingen door Chökyi Nyima Rinpoche en meer dan 600 dagelijkse contemplaties. Er zijn drie delen, The Three Excellences, elk gewijd aan één van de boeddhistische paden (Theravada, Mahayana en Vajrayana).

Heidi Koppl Editor Tara's Triple Excellence Tibetaans Boeddhisme

Heidi Koppl (TTE Editor-in-Chief)

“Within our vibrant community of TTE participants, which includes many seasoned practitioners of Buddhism — some for as long as 20 years or more — many report that for the first time in their lives they are observing real inner transformation.

We asked Chökyi Nyima Rinpoche why this might be the case.

He said that people experience profound results because the program is guided by the ancient tradition of progressive maturation and direct experience, and that its content springs from Tara’s enlightened mind.”

Maak gratis kennis met Tara’s Triple Excellence

Een kosteloze introductie tot Tara’s Triple Excellence is een 12-daagse cursus. Je kunt meer informatie vinden op de website van Dharma Sun

Praktische gegevens Tara’s Triple Excellence

Tara’s Triple Excellence is een online programma met dagelijkse begeleide meditaties, waaraan je kunt beginnen wanneer het jou uitkomt. Eens in de zoveel tijd vinden begeleide groepen plaats voor dit online programma (voor meer informatie, lees verder onderaan deze pagina).

 

Deze activiteit is geschikt voor zowel startende als gevorderde meditatie en boeddhistische beoefenaars. 

Handgeschreven tekst ontvang elke dag een online boeddhistische meditatie
Tara's Triple Excellence meditatie Boeddhisme

“We are intimately connected with each and every being in our world. All of us, down to the tiniest insect, are identical in that we all want more happiness and less suffering. In this we are indistinguishable.”

- Tara's Triple Excellence Team -

Word lid van een begeleide boeddhistische meditatiegroep

Heb je graag de steun en inspiratie van een groep en ervaren begeleiders?

Recentelijk is een groep met The First Excellence van start gegaan. Van onze Amsterdamse Sangha zullen twee leden deze groepen faciliteren. Als je op reisafstand van Dharma House Amsterdam woont en in contact wilt komen met mede Sangha leden, dan is dit een geweldige kans om elkaar te ontmoeten en samen in levende lijve te beoefenen.

De groepssessies kunnen ook online bijgewoond worden, dus iedereen kan meedoen!

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan word je vanzelf op de hoogte gehouden met meer informatie over toekomstige gefaciliteerde groepen.

Jim Burns

Practicing Tara's Outer Sadhana is such a joy for my wife and me. It brings together all the potency of Tibetan Buddist practice including purification, mantra and open meditation. In the last years we've practiced together, we've both become more at peace with ourselves and more available to others. Also, I'd be remiss if I didn't mention joy. Given time, Tibetan Buddhist practice connects directly with one's heart and can reconnect us to our own hearts as well. 

Green Tara Outer Sadhana - Groene Tara Meditatie

Wie is Groene Tara, in het Engels Green Tara, de vrouwelijke boeddha? En wat is de betekenis van Groene Tara?

Groene Tara is een belangrijke vrouwelijke yidam, of godheid, in het Tibetaans boeddhisme. Een yidam is een meditatievorm die verschillende kwaliteiten van wijsheid, compassie en alwetendheid (boeddhaschap) verbeeldt. Tara wordt ook wel de moeder van alle boeddha's genoemd, en ze wordt geassocieerd met mededogen, bescherming, verlichting, en het overwinnen van angst en gevaren in de wereld. Mensen roepen haar vaak aan voor hulp bij moeilijkheden en bescherming tegen allerlei vormen van angst en lijden.

Hieronder leggen we meer uit over wie Groene Tara is, wat de betekenis is van de mantra "Om Tare Tuttare Ture Soha", en wat de voordelen zijn van het beoefenen van de Outer Tara Sadhana.

Green Tara, the goddess of compassion in action

Wie is Groene Tara, en wat is de betekenis van Groene Tara?

groene tara meditatie

Groene Tara is een belangrijke vrouwelijke Boeddha en yidam in het Tibetaans boeddhisme. Iedereen in Tibet is bekend met Groene Tara. Ze wordt vaak afgebeeld als een jonge vrouw met een zachte en vriendelijke uitstraling. Haar lichaam is smaragdgroen, symbolisch voor haar actieve, liefdevolle compassie. Tara wordt traditioneel afgebeeld zittend op een lotusbloem met haar rechtervoet uitgestrekt, wat aangeeft dat ze altijd klaar is om snel te reageren op de roep om hulp. In haar linkerhand houdt ze een blauwe lotusbloem vast.


Groene Tara wordt geassocieerd met mededogen, bescherming, verlichting, en het overwinnen van angst en gevaren in de wereld. Ze wordt gezien als een manifestatie van het verlichte activiteitsaspect van alle Boeddha's. Mensen roepen haar vaak aan voor hulp bij moeilijkheden en bescherming tegen allerlei vormen van angst en lijden. Haar compassie wordt beschouwd als snel en actief, en ze wordt vaak aangeroepen in noodsituaties. Tara wordt beschouwd als degene die geen aarzeling kent en snel en doeltreffend handelt. Haar toewijding, of verlichte intentie, wordt zelfs als nog volhardender beschouwd dan die van de Boeddha's.


Onze traditie heeft een sterke connectie met Groene Tara en de krachtige lijn van compassie en wijsheid die ze vertegenwoordigt.

Wat is de mantra van de godin Groene Tara, en wat is de betekenis?

Mantra's zijn gewijde klanken, een uitdrukking van verlichte taal. Soms worden mantra's beschreven als een reeks woorden of klanken. Ze hebben talrijke psychologische voordelen en bevatten spirituele krachten, mede dankzij eeuwen van recitatie door verlichte beoefenaars. De woorden in mantra’s zijn Sanskriet, niet Tibetaans. In feite zijn mantra's bijna onvertaalbaar. Een mantra kan al dan niet een syntactische structuur of een letterlijke betekenis hebben.

De mantra van de godin Groene Tara is:


"Om Tare Tuttare Ture Soha"


De letterlijke betekenis is simpelweg "Om Tara, de redder, de vlugge, soha".
Hier staat "Om" voor het lichaam, de spraak en de geest van Tara en alle Boeddha's. Om is vaak het startpunt van veel mantra's. "Soha" betekent "moge het zo zijn" en wordt aan het einde van veel mantra’s toegevoegd.


Met deze mantra roepen we Tara aan en noemen haar de vlugge, degene die ons snel bevrijdt. In wezen is de mantra een oproep aan Tara, voor haar zegeningen, bescherming en hulp bij het overwinnen van hindernissen en gevaren op het spirituele pad. Het reciteren van de mantra helpt ons om onze meditatieve concentratie te verdiepen en wordt beschouwd als een krachtige spirituele oefening in het boeddhisme. De Groene Tara mantra is niet zomaar een verzameling klanken; het is een krachtige manier om spirituele groei te bevorderen.

Groene Tara Outer Sadhana beeldje godin vrouwelijke boeddha Betekenis
groene-tara-mantra-Om Tare Tuttare Ture Soha.jpg

Groene Tara is een belangrijke vrouwelijke yidam. Wat is een yidam?

Een yidam is eigenlijk gewoon een meditatievorm die verschillende kwaliteiten van wijsheid en Boeddhaschap verbeeldt. In het Tibetaans boeddhisme betekent "yidam" simpelweg een meditatieve goddelijke vorm die je gebruikt als focuspunt voor je spirituele oefening. Het kan eruitzien als een mannelijke of vrouwelijke god of godin, afhankelijk van welke traditie je volgt. De term zelf komt van de woorden "yi" wat "bewustzijn" betekent, en "dam" wat staat voor "houder" of "focus". Dus eigenlijk is een yidam gewoon datgene waar je je op concentreert tijdens je meditatie of spirituele oefening.


Mensen associëren yidams vaak met specifieke eigenschappen en aspecten van verlichting. Je kiest meestal een yidam op basis van jouw persoonlijke spirituele doelen en behoeften. Het idee is dat door met een yidam te werken, je bepaalde spirituele eigenschappen, zoals wijsheid of mededogen ontwikkelt.

Waarom we een yidam soms een god of godin noemen, heeft te maken met symboliek en archetypen. In het Tibetaans boeddhisme vereren we deze goddelijke vormen niet als externe goden, maar zien we ze eerder als manifestaties van ons eigen innerlijke potentieel. Ze zijn symbolisch voor bepaalde kwaliteiten en onze inherente boeddhanatuur.


Het grote verschil tussen een yidam in het Tibetaans boeddhisme en wat de meeste religies als god of godin beschouwen, ligt in de aard van verering en het concept van goddelijkheid. Bij ons is de yidam een meditatief hulpmiddel en een symbool van spirituele eigenschappen, terwijl godsbeelden in veel religies vaak externe, transcendente wezens zijn die worden aanbeden als schepper en heerser van het universum. In het christendom is het concept van god vaak persoonlijker en transcendent, terwijl de yidam meer te maken heeft met innerlijke ervaring en de ontwikkeling van spirituele deugden.

We hebben het hier over het beoefenen van de Green Tara Outer Sadhana.
Wat is een Sadhana?

Beeld groene tara vrouwelijke godin

Een "sadhana" is in het Tibetaans boeddhisme een spirituele training of "workout". Het is een oefening die je doet met als doel om spirituele groei, realisatie en verlichting te bereiken. Sadhana’s bevatten vaak een combinatie van meditatie, visualisatie, gebeden, mantra's en rituelen, allemaal gericht op het openbaren van specifieke kwaliteiten of het verbinden met een bepaalde boeddha, bodhisattva of kwaliteit.

Er zijn veel verschillende soorten Sadhana’s. Vaak richt een Sadhana zich op een specifieke yidam of spirituele figuur. Zo kun je bijvoorbeeld in het Tibetaans boeddhisme bezig zijn met Sadhana's die gericht zijn op Boeddha's zoals Chenrezig (Avalokiteshvara), Manjushri, Vajrapani, of Tara. Het doel van deze oefeningen kan variëren, van het ontwikkelen van mededogen, wijsheid en kracht, tot het verkrijgen van bescherming en het bereiken van verlichting.

Sadhana's worden vaak van leraar op leerling doorgegeven, als onderdeel van de mondelinge overleveringstraditie in het boeddhisme. Je volgt de instructies van je leraar en duikt regelmatig in de Sadhana als een soort spirituele "mentale fitnessroutine". Het draait om het trainen van je geest, het verkrijgen van inzicht en het boeken van vooruitgang op het pad naar verlichting.

 

Kortom, een sadhana is een toegewijde, gestructureerde oefening die draait om innerlijke transformatie en het ontwikkelen van positieve kwaliteiten.

groene-tara-green-tara-sadhana-mantra

Wat houdt de Groene Tara Outer Sadhana precies in?

Er zijn verschillende Sadhana's (spirituele oefeningen) die specifiek gericht zijn op Groene Tara in het Tibetaans boeddhisme. In Dharmahuis Amsterdam beoefenen we de Groene Tara Outer Sadhana zoals die is geopenbaard door Chogkyur Lingpa. Deze Sadhana is vrij uitgebreid en bevat een rijke visualisatie. De oefening bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

Voorbereiding

We beginnen met het nemen van toevlucht tot Groene Tara als de belichaming van de Boeddha, de Dharma (de leer van de Boeddha) en de Sangha (spirituele gemeenschap), en tot de overleveringslijn. Dit biedt bescherming en begeleiding op ons spirituele pad. Verder cultiveren we het altruïstische streven naar verlichting voor alle wezens. Hierbij visualiseren we Groene Tara in de lucht voor ons.


Visualisatie en recitatie
We visualiseren onszelf als Groene Tara en zien voor ons in de lucht 21 Taras. We bieden de 21 Taras prachtige geschenken aan in de vorm van een "mandala geschenk" en reciteren de "21 lofuitingen" aan Tara. Dit herhalen we drie keer. Vervolgens laten we de visualisatie van de 21 Taras oplossen in licht, dat samensmelt met ons. We reciteren de Tara mantra ("Om Tare Tuttare Ture Soha"), gevolgd door de 100-lettergrepige mantra. Na deze fase lossen we de volledige visualisatie op en rusten we even in de natuurlijke staat van de geest.


Opdracht van verdienste
We sluiten de Sadhana af door de verdiensten die zijn gegenereerd tijdens de beoefening op te dragen aan het welzijn van alle levende wezens.


Deze Sadhana wordt uitgebreid toegelicht en beoefend in het derde deel van Tara’s Triple Excellence. Check de link onderaan deze pagina voor meer details.


Het hoofddoel van de Groene Tara Outer Sadhana is je te helpen je te verbinden met de helende, beschermende en verlichtende energieën van Groene Tara en zo spirituele groei en welzijn te bevorderen.

Wat zijn de voordelen van de Groene Tara Meditatie?

vrouwelijke godin groene tara boeddhisme beeldje

Het beoefenen van de Groene Tara meditatie is niet zomaar een zen-momentje; het is een krachtig middel om zowel spirituele als dagelijkse obstakels te tackelen. Hier zijn een paar mogelijke voordelen die je uit deze meditatie kunt halen:

 

  • Vergroting van compassie

Door te mediteren op Groene Tara kun je je compassie voor zowel jezelf als anderen ontwikkelen en vergroten. Het geeft je een inspiratieboost om actief bij te dragen aan het welzijn van de mensen om je heen.

 

  • Bescherming en verwijdering van angst

Tara is als een spirituele bodyguard tegen allerlei vormen van angst en gevaren. Door met haar te mediteren, vind je innerlijke kracht om moeilijkheden aan te pakken en te overwinnen.

 

  • Verlichting van lijden

Groene Tara staat symbool voor de actieve verlichting door mededogen. Meditatie op Tara kan bijdragen aan het verminderen van het persoonlijke lijden en het bevorderen van het welzijn van alle levende wezens.

 

  • Bevordering van positieve verandering

Meditatie op Groene Tara is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de wereld om je heen. Het kan gezien worden als een krachtig middel om positieve verandering te bevorderen, gedreven door mededogen en liefdevolle actie.


De voordelen van meditatie zijn sterk afhankelijk van je toewijding, intentie en consistentie in de beoefening. Het beoefenen van Groene Tara-meditatie kan een diepgaande invloed hebben op je spirituele groei en welzijn.

COMPASSION IN ACTION

"Change starts with us as individuals. If one individual becomes more compassionate it will influence others and so we will change the world."

- The Dalai Lama -

Ontdek Tara’s Triple Excellence

Een dagelijks online meditatieprogramma,
gebaseerd op Groene Tara

Onze internationale gemeenschap biedt een dagelijks online meditatieprogramma aan. Ideaal voor jou als je je geïnspireerd voelt door Groene Tara.

 

Met behulp van een 12-daagse cursus kun je kosteloos kennismaken met Tara’s Triple Excellence. Je kunt meer informatie vinden op de website van Chökyi Nyima Rinpoche: Dharmasun

green tara triple excellence nederland
bottom of page