top of page
Buddha Sakyaminu beeld met Blessings Meditatie
Dharmasun Logo

Dharmahuis Amsterdam

Tibetaans Boeddhistisch Meditatie Centrum in Nederland

Buddha Shakyamuni Sadhana, de Historische Boeddha – Samen mediteren in Amsterdam en online

Dharmahuis Amsterdam organiseert regelmatig een meditatie bijeenkomst waar we de Buddha Shakyamuni Sadhana beoefenen. Deze meditatiebeoefening draait om Buddha Shakyamuni (Sakjamoeni Boeddha), de historische Boeddha en de tekst, Treasury of Blessings. Deze tekst is opgesteld door Mipham Rinpoche (1846-1912) in 1900 op verzoek van Orgyen Tendzin Norbu (1841-1900), een toegewijde student van Dza Patrul Rinpoche.

 

Tijdens deze meditatie beoefening focussen we ons op de visuele vorm en kwaliteiten van Buddha Shakyamuni, zodat we zijn zegeningen kunnen ontvangen.

Laat je gegevens hier achter en laat ons weten of je graag meer informatie ontvangt om te bepalen of deze boeddhistische meditatievorm bij jou past, of dat je je wilt opgeven. We mediteren in Amsterdam, of online:

Groot gouden beeld van Sakjamoeni Boeddha in tempel
Gouden beeldje van Boeddha Shakyamuni op altaar
Blauwe gebedsvlag met afbeelding van de historische boeddha Shakjamuni

Op deze pagina vind je de details over waar en wanneer we samen mediteren, wie Sakjamoeni Boeddha eigenlijk is, wat de betekenis is van de mantra en tevens leggen we uit wat de Buddha Shakyamuni Sadhana inhoudt.

Praktische gegevens Buddha Shakyamuni Sadhana

Laatste zondag van de maand

Begintijd: 11:00 uur

Eindtijd: 12.00 uur

Deze activiteit is met name geschikt voor gevorderde boeddhistische beoefenaars, maar iedereen is van harte welkom.

 

We ontmoeten elkaar persoonlijk in Dharmahouse Amsterdam of online. Wij verwelkomen iedereen die wil kennismaken met ons centrum en deze meditatie. Na de meditatie is er ruimte voor gesprek en uitwisseling.

Samen mediteren?

Laat je gegevens hier achter, en laat ons weten of je graag wat meer informatie wenst (dan bellen of e-mailen we je), of dat je je graag wilt opgeven voor deze activiteit. We sturen je dan alle praktische details toe. Hopelijk tot gauw!

Handgeschreven tekst Treasury of Blessings Mipham Rinpoche

De Treasury of Blessings (schatkist van zegeningen) begint met een quote uit de Samādhirāja Sūtra, die ons op het hart drukt hoe belangrijk het is om ons de Boeddha te herinneren en hem te visualiseren:

"In general, whatever you are doing, whether it is moving, walking, sleeping or sitting, you should constantly remember the Buddha. Even at night, when you go to sleep, consider that the radiance of the Buddha’s form illuminates the whole of space in every direction, lighting it up as brightly as during the day."

Wat is een Sadhana?

​Een "Sadhana" in het Tibetaans boeddhisme is een spirituele training of workout. Het is een oefening die je doet met als doel om spirituele groei, realisatie of verlichting te bereiken. Sadhana’s bevatten vaak een combinatie van meditatie, visualisatie, gebeden, mantra's en rituelen, allemaal gericht op het openbaren van specifieke kwaliteiten (zoals medeogen, geduld, vrijgevigheid of wijsheid) of het verbinden met een bepaalde boeddha of bodhisattva.

Er zijn veel verschillende soorten Sadhana’s. Vaak richt een Sadhana zich op een specifieke yidam (een meditatieve goddelijke vorm die je gebruikt als focuspunt voor je spirituele oefeningen) of spirituele figuur. Zo kun je bijvoorbeeld in het Tibetaans boeddhisme bezig zijn met Sadhana's die gericht zijn op Boeddha's zoals Chenrezig (Avalokiteshvara), Manjushri, Vajrapani, of Tara. Het doel van deze oefeningen kan variëren, van het ontwikkelen van mededogen, wijsheid, kracht, tot het verkrijgen van bescherming en bereiken van verlichting.

Sadhana's worden vaak van leraar op leerling doorgegeven, als onderdeel van de mondelinge overleveringstraditie in het boeddhisme. Je volgt de instructies van je leraar en duikt regelmatig in de Sadhana als een soort spirituele fitnessroutine. Het draait allemaal om het trainen van je geest, het verkrijgen van inzicht en vooruitgang boeken op het pad naar verlichting.

 

In het kort is een Sadhana een toegewijde, gestructureerde oefening die draait om innerlijke transformatie en het ontwikkelen van positieve kwaliteiten.

Wat houdt de Boeddha Shakyamuni Sadhana / Treasure of Blessings
precies in?

De Boeddha Shakyamuni Sadhana, ook wel bekend als 'Treasure of Blessings' (schatkist van zegeningen), is een spirituele meditatiebeoefening binnen het boeddhisme waarin een visualisatie van de historische Boeddha Shakyamuni wordt gebruikt, in combinatie met stilte meditatie en mantra recitatie. Het doel ervan is om de beoefenaar te helpen de essentie van de Boeddha's leringen te begrijpen en te internaliseren, met een focus op verlichting, mededogen en wijsheid.


De Sadhana omvat een reeks gebeden, zoals toevlucht, het bevorderen van compassie, en het beroemde 'zeven-regelig gebed'. Vervolgens wordt Boeddha Shakyamuni gevisualiseerd en de dharani mantra (zie hieronder) gereciteerd en zijn zegeningen ontvangen.


Terwijl we de mantra reciteren, visualiseren we stralend licht dat uit het lichaam van de Boeddha straalt. Aan het einde van onze oefensessie heeft dit veelkleurige licht ons eigen wezen en vervolgens alle andere wezens gezuiverd, zodat overal waar het komt, alle levende wezens gezuiverd zijn van negativiteit en valkuilen die ze sinds beginloze tijden hebben verzameld. Wanneer dat gezuiverd is, worden we één met de kwaliteiten van de Boeddha en bereiken we de onomkeerbare staat van realisatie van de dingen zoals ze zijn.


De 'Treasure of Blessings' is symbolisch voor de onschatbare waarde van het beoefenen van deze Sadhana, aangezien het wordt beschouwd als een waardevolle schat die zegeningen en spirituele verrijking biedt aan de beoefenaar.

 

De Sadhana van Boeddha Shakyamuni vormt een essentieel onderdeel van de dagelijkse meditatiepraktijk van vele boeddhisten die de leringen van Boeddha willen internaliseren en zijn pad van verlichting willen volgen. Het biedt een manier om de spirituele reis te verrijken en te versterken door zich te richten op de wijsheid en het mededogen van de historische Boeddha.

Wat is de Boeddha Shakyamuni mantra, en wat is de betekenis?

De mantra geassocieerd met Boeddha Shakyamuni, ook bekend als de dharani mantra, is: 'Om Mune Mune Maha Munaye Soha'.

Deze mantra wordt gebruikt in de Boeddha Shakyamuni Sadhana 'Treasury of Blessings' die beoefend wordt in Dharmahuis Amsterdam. De woorden in mantras zijn Sanskriet, niet Tibetaans. In feite zijn mantra's bijna onvertaalbaar. De betekenis van deze mantra kan als volgt worden geïnterpreteerd:

 

  • Om is een heilige klank in het boeddhisme, die vaak het begin vormt van een mantra.

  • Mune verwijst naar de stilte, heilige, wijze of verlichte.

  • Maha betekent groot of groots.

  • Munaye betekent de wijze.

  • Soha is een uitroep die de aandacht trekt of iets vaststelt.


Dus, samengevoegd, roept de mantra de grootsheid en verlichting van Boeddha Shakyamuni op. Het herinnert beoefenaars eraan om te streven naar wijsheid, verlichting en stilte, zoals belichaamd door de historische Boeddha. Het reciteren van deze mantra wordt gezien als een manier om te verbinden met de energie en de leer van Boeddha Shakyamuni, waardoor het pad naar verlichting en inzicht wordt vergemakkelijkt. Het is een uiting van respect en toewijding aan de wijsheid en het mededogen van de Boeddha.

boeddhistische-mantra-Om-Mune-Mune-Maha-Munaye-Soha.jpg
buddha sakyamuni treasury of blessings

Mediteer met ons mee, in Amsterdam of online!

Laat je gegevens hier achter, en laat ons weten of je graag wat meer informatie wenst (dan bellen of e-mailen we je), of dat je je graag wilt opgeven voor deze activiteit. We sturen je dan alle praktische details toe. Hopelijk tot gauw!

Wie is Sakjamoeni (of Shakyamouni) Boeddha, in het Engels Sakyamuni Buddha?

De historische Boeddha, Siddhartha Gautama, was een spirituele leider en de grondlegger van het boeddhisme. Hij werd geboren in de 6e eeuw voor Christus in Lumbini (tegenwoordig in Nepal). Zijn vader was koning Suddhodana en zijn moeder koningin Maya. Voorspeld door wijzen bij zijn geboorte, zou Siddhartha een groot spiritueel leider of een machtige koning worden.

Opgegroeid in weelde, leefde Siddhartha een beschermd leven tot hij op 29-jarige leeftijd werd geconfronteerd met de realiteiten van lijden, ziekte en dood. Dit leidde tot zijn besluit om een spiritueel pad te zoeken. Op zoek naar verlichting verliet hij zijn paleis en leidde een ascetisch leven, mediteerde en zocht naar antwoorden.

Uiteindelijk vond hij verlichting onder de beroemde Bodhi-boom na jaren van meditatie en zelfreflectie. Hier bereikte Siddhartha Gautama het inzicht in de aard van lijden, de oorzaken ervan en de weg naar verlossing, waardoor hij de titel 'Boeddha' (wat 'verlichte' betekent) kreeg.

Historische details over zijn leven zijn vaak omgeven door legenden en religieuze overleveringen. De mondelinge overlevering van zijn leringen werd pas eeuwen later op schrift gesteld. Hoewel veel elementen van zijn leven in de tradities zijn vastgelegd, zijn sommige details onderhevig aan interpretatie en variëren ze tussen boeddhistische stromingen.

Zijn leven en leringen vormen de kern van het boeddhisme, waarbij zijn Vier Edele Waarheden en het Achtvoudige Pad essentieel zijn. De historische Boeddha wordt vereerd als één van de grote spirituele leraren in de geschiedenis, waarbij zijn zoektocht naar verlichting een bron van inspiratie vormt voor miljoenen over de hele wereld.

Nieuwsgierig geworden?

Laat je gegevens hier achter, en laat ons weten of je graag wat meer informatie wenst (dan bellen of e-mailen we je), of dat je je graag wilt opgeven voor deze boeddhistische meditatie activiteit. We sturen je dan alle praktische details toe. Hopelijk tot gauw!

"When the waves of thought

Affect the peace of our minds no more

Than the clouds alter the sky

This is called 'liberation of thoughts in their true nature'."

- Mipham Rinpoche -

Mipham Rinpoche schreef de 'Treasury of Blessings' in 1900.

bottom of page