top of page
Tibetaans Boeddhistisch meditatie altaar

Dharmahuis Amsterdam

Tibetaans Boeddhistisch Meditatie Centrum in Nederland

Bij ons vind je betrouwbare Tibetaans boeddhistische leraren

Vind je het soms lastig om tussen al het aanbod een authentiek boeddhistisch pad te vinden? Hebben de snelle bewustzijnscursussen je niet gebracht wat je zocht? In onze traditie, onder spiritueel leiding van Chökyi Nyima Rinpoche, wordt uitgegaan van eeuwenoude beproefde methodes en technieken.

Onze leraren zijn vriendelijk, integer, vol humor en wijsheid. Wil je het Tibetaans boeddhisme in een inclusieve, diverse, moderne omgeving beoefenen, waar plaats is voor genderdiversiteit en vrouwelijke rolmodellen, dan is Dharmahuis Amsterdam de plek voor jou.

Chokyi Nyima Rinpoche Tibetaans boeddhistische meditatie leraar

Wie is Chökyi Nyima Rinpoche?

Onze leraar Chökyi Nyima Rinpoche is een boeddhistische meditatie leraar, geboren in Tibet in 1951.

Chökyi Nyima Rinpoche is een Dzogchen meester die in een lange lijn van terma overleveringen staat. Chökyi Nyima Rinpoche onderricht volgens de Tibetaans boeddhistische Nyingma en Kagyu tradities, en meer specifiek de lijn van Chokgyur Dechen Lingpa.

Chökyi Nyima Rinpoche is de abt van het Ka-Nying Shedrub Ling-klooster in Boudananth, Kathmandu, Nepal, en de oprichter van het Rangjung Yeshe Institute (een opleidingsinstituut in Nepal voor internationale boeddhistische filosofie studenten). Naast zijn rol als abt van een van de grootste kloosters in Nepal richt Chökyi Nyima Rinpoche zich op onderwijs aan Westerse geïnteresseerden. Hij doet dat op een heel praktische, humoristische en ervarings-gebaseerde wijze waar hij zo direct mogelijk de essentie overdraagt. Hoewel veel van zijn onderricht vertaald wordt vanuit het Tibetaans spreekt hij goed Engels. Een goed voorbeeld van zijn stijl is te vinden in zijn boek “Sadness, Love, Openness”.

Chökyi Nyima Rinpoche is de oudste zoon van Kunsang Dechen, een toegewijde en gerealiseerde boeddhistische beoefenaar, en Tulku Urgyen Rinpoche, een volleerd meester in boeddhistische meditatie. Als jong kind werd Chökyi Nyima – wat "Zon van de Dharma" betekent - herkend als de 7e incarnatie van de Tibetaanse meditatiemeester Gar Drubchen Rinpoche. Hij studeerde in zijn jeugd met enkele van de meest illustere meesters van het Tibetaans boeddhisme, zoals Zijne Heiligheid de 16e Gyalwang Karmapa, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Zijne Heiligheid Dudjom Rinpoche, Khunu Lama Tenzin Gyaltsen, en zijn vader, Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche.

 

In 1974 verliet Chökyi Nyima Rinpoche India om zich bij zijn ouders in Kathmandu, Nepal, te voegen, waar hij zijn ouders hielp bij de oprichting van het Ka-Nying Shedrub Ling Klooster. Na de voltooiing van het klooster in 1976 werd Chökyi Nyima Rinpoche door Z.H. de Karmapa tot abt getroond.

 

Tot op de dag van vandaag is Ka-Nying Shedrub Ling het hart van Chökyi Nyima Rinpoche's steeds groter wordende mandala van activiteiten.

Handgeschreven tekst Chokyi Nyima means Sun of the Dharma

“Whenever you feel there's something you absolutely must get your hands on, or something you couldn't possibly bear to lose, just try letting it go. Release it instead of holding on.
Letting go is wholesome and healing...
As soon as we let go of the things we hanker after and set them free, without holding on to anything, we experience freedom and joy that are unmediated and real.”

- Chökyi Nyima Rinpoche in zijn boek Sadness, Love, Openness: The Buddhist Path of Joy -

Chokgyur Dechen Lingpa lineage

Wie is Chokgyur Dechen Lingpa?

Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870) was één van Tibet's grote tertöns. Een tertön is een onthuller van termas. Termas zijn herontdekte leringen, boeddhistische meditatieteksten of rituele objecten die in het verleden zijn verborgen op bijzondere plekken in de natuur, in rotsen of meren bijvoorbeeld door beroemde meesters, in dit geval Padmasambhava.

 

De door Chokgyur Dechen Lingpa ontdekte en geopenbaarde boeddhistische teksten, die gezamenlijk bekend staan als de Chokling Tersar, vormen meer dan veertig grote delen literatuur die zowel door de Kagyu- als de Nyingma-school van het Tibetaans boeddhisme worden beoefend.

Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche

Wie is Tulku Urgyen Rinpoche?

Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche (1920 - 1996) werd algemeen erkend als een van de grote meditatie-meesters van de 20ste eeuw. Nadat hij Tibet ontvlucht was voor de Chinese invasie, vestigde hij zich in de Kathmandu Vallei in Nepal en stichtte enkele jaren later het Ka-Nying Shedrub Ling Klooster. Daarnaast nam Tulku Urgyen Rinpoche de hermitage van Nagi Gompa onder zijn hoede, hoog gelegen op de noordelijke hellingen van de vallei, en daar leefde hij in stilte als een ware Dzogchen yogi.

“The true, unmistaken signs of accomplishment as established by the masters of the lineage, are to possess compassion, devotion and an acute sense of impermanence.”

- Tulku Urgyen Rinpoche -

Drupon Lama Tenzin Sangpo

Wie is Drupon Lama Tenzin Sangpo?

Drupon Lama Tenzin Sangpo werd in 1967 geboren in de regio Tingri in Tibet. Na zijn vlucht uit Tibet in 1976 ontving hij zijn inwijding en een traditionele monastieke opleiding in het Ka-Nying Shedrub Ling klooster in Boudhanath, Nepal. Hij voltooide met succes een traditionele retraite van drie jaar en diende vele jaren als recitatiemeester van de uitgebreide boeddhistische rituele praktijken van het klooster.

Hij is een van de meest kundige en gerespecteerde lama's van Ka-Nying Shedrub Ling. Lama Tenzin Sangpo geeft op verzoek van Chökyi Nyima Rinpoche al vele jaren les in Europa en in de rest van de wereld. Hij is ook meermaals in Nederland geweest.

“When you realize emptiness, you also understand it’s not a blank nothingness: you realize it’s an open space which can accommodate everything.”

- Drupon Lama Tenzin Sangpo -

Wat is de geschiedenis van het boeddhisme?

2500 jaar geleden onderwees Boeddha Shakyamuni het pad naar verlichting. In de eeuwen na het overlijden van de Boeddha bloeide zijn leer op in heel India en verspreidde deze zich uiteindelijk naar de meeste landen in Azië. De 8ste eeuwse Indiase meester Padmasambhava (of Guru Rinpoche) was een belangrijke figuur in het overbrengen van de boeddhistische leringen van India naar Tibet. In het bijzonder bracht hij een verzameling spirituele leringen en methoden over die bekend staan als Dzogchen, de 'Grote Perfectie', waarvan wordt gezegd dat zij de essentie van alle boeddhistische wijsheid belichamen.

Padmasambhava heeft deze diepgaande leringen overgedragen aan slechts een handjevol van zijn naaste discipelen. Daarnaast verborg hij de Dzogchen instructies als termas om ze veilig te stellen voor het welzijn van toekomstige generaties. Op specifieke tijden en plaatsen konden deze herontdekt worden door bepaalde personen (tertöns) zodat de ontvangers konden profiteren van Dzogchen's immense kracht om verlichting teweeg te brengen. Ze bieden ons een directe en korte lijn tot de originele leer van de Grote Perfectie.

 

Chokgyur Dechen Lingpa was een tijdgenoot van Jamyang Khyentse Wangpo en Jamgon Kongtrül Lodrö Thaye. Deze drie meesters waren zowel leraar als leerling van elkaar.

Chökyi Nyima Rinpoche en zijn overleden vader Tulku Urgyen Rinpoche zijn directe afstammelingen van Chokgyur Lingpa, en de leringen van de Chokling Tersar zijn aan hen doorgegeven via een zeer korte lijn van transmissie.

Onze lijn binnen het Tibetaans boeddhisme: de Nyingma en Kagyu traditie

Het boeddhisme heeft verschillende stromingen. Er wordt wel gezegd dat deze stromingen de verschillende wijzen weergeven waarop de Boeddha les heeft gegeven om voor iedereen de Dharma toegankelijk te maken.

Binnen het Tibetaans boeddhisme zijn compassie en wijsheid belangrijk, naast onderzoek van de geest. Een directe (mondelinge) overdracht tussen leraar en leerling is van belang. Vandaar dat er verschillende overdrachtslijnen (lineages, stromingen of tradities) bestaan, en deze leggen elk hun eigen accenten.

 

Dharmahuis Amsterdam richt zich op de overleveringen van Chokgyur Dechen Lingpa, en valt binnen de Nyingma en Kagyu tradities van het Tibetaans boeddhisme.

Handgeschreven tekst Laat je inspireren door boeddhistische meditatie activiteiten

Beleef wat een authentiek Tibetaans boeddhistisch pad voor jou kan doen. Je bent van harte welkom:

bottom of page